1. Scop 

Scopul prezentelor CGU este de a oferi un cadru legal pentru utilizarea site-ului „https://urgo.ro” (denumit în continuare „Site”) și a serviciilor sale.

Site-ul este publicat de MAGNAPHARM MARKETING & SALES ROMÂNIA SRL, cu sediul social la adresa: str. Av. Popișteanu nr. 54A, Clădirea 2, et. 7, sect. 1, București, România, cod poștal: 012095, telefon: +40372502200, fax: +40372502255, e-mail: urgoromania@magnapharm.eu (denumit în continuare „Editorul”).

Utilizarea Site-ului este condiționată de acceptarea prezentelor CGU.

Prin accesarea și utilizarea Site-ului, utilizatorul de internet (denumit în continuare „Utilizatorul”) certifică faptul că a citit prezentele CGU, declară că le acceptă și se angajează să le respecte.

2. Publicul țintă

Acest Site este destinat în întregime rezidenților din România și, prin urmare, este accesibil în mod liber.

3. Conținutul site-ului – Responsabilitatea editorului

Acest Site conține informații referitoare la sănătate. Conținutul acestui Site este destinat exclusiv informării. Acesta nu este destinat să înlocuiască sfatul medical, un diagnostic medical, o consultație sau opinia unui profesionist din domeniul sănătății.

Utilizatorul se angajează să nu întreprindă sau să se abțină de la orice acțiune bazată pe conținutul acestui Site fără avizul prealabil al unui profesionist din domeniul sănătății. În caz contrar, editorul nu poate fi în niciun caz tras la răspundere.

Site-ul pune la dispoziția Utilizatorului informații generale și/sau specifice de orice fel. Aceste informații sunt culese din cele mai bune surse. Cu toate acestea, Editorul nu poate fi considerat responsabil, cu excepția cazului de neglijență gravă sau de rea-credință intenționată din partea sa, în cazul în care anumite informații se dovedesc a fi inexacte sau incomplete, nici ca urmare a interpretării sau a utilizării pe care Utilizatorul o poate face acestor informații. De asemenea, editorul nu poate fi considerat responsabil pentru orice disfuncționalitate a serverului sau a rețelei, nici pentru acțiunea răuvoitoare sau intruziunea frauduloasă a unei terțe părți.

Editorul își rezervă dreptul de a modifica orice element al Site-ului fără o notificare prealabilă și nu poate fi tras la răspundere pentru consecințele potențiale ale acestor modificări. Editorul își rezervă, de asemenea, dreptul de a suspenda unilateral și/sau de a opri distribuirea Site-ului, fără notificare prealabilă și fără a fi tras la răspundere în vreun fel sau pentru vreun motiv anume.

În general, Editorul își declină orice responsabilitate în cazul unor daune directe sau indirecte, indiferent de cauză, origine, natură sau consecințe, cauzate de accesul la Site sau de utilizarea informațiilor de pe acest Site, iar Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate și riscurile care pot rezulta.

4. Responsabilitatea utilizatorului

Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru utilizarea Site-ului și a serviciilor acestuia.

5. Drepturile de proprietate intelectuală

Întregul Site este supus legislației franceze și internaționale privind drepturile de autor și drepturile de proprietate intelectuală în general.  Drepturile de proprietate intelectuală referitoare la Site și la componentele sale aparțin exclusiv Editorului. Accesul Utilizatorului la informațiile de pe Site nu poate fi interpretat ca conferind o licență sau un alt drept decât cel de consultare a Site-ului.

Toate drepturile de reproducere sunt rezervate, inclusiv reprezentările iconografice și fotografice. Mărcile comerciale menționate pe acest Site pot fi sau nu înregistrate de către societățile care le dețin. În consecință, orice copiere, reproducere, reprezentare, redistribuire, adaptare, traducere, aranjament, comunicare publică, închiriere și alte forme de exploatare, modificare a întregului sau a unei părți din acest Site, sub orice formă și prin orice mijloace, este strict interzisă, cu excepția acordului prealabil scris al Editorului.

Orice încălcare a acestor drepturi poate duce la proceduri civile și/sau penale.

6. Date cu caracter personal

Vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate.

7. Legături hipertext

Site-ul poate conține linkuri hipertext care direcționează utilizatorul către alte site-uri de internet gestionate de terțe părți, pentru confortul utilizatorului.

Aceste linkuri hipertext prezente pe Site nu angajează răspunderea Editorului, care nu are niciun control asupra conținutului acestor site-uri și a site-urilor la care pot trimite noile linkuri, nici asupra funcționării acestora.

Orice persoană fizică sau juridică care dorește să stabilească un link hipertext către Site trebuie să obțină în prealabil acordul scris al Editorului.

8. Modificări aduse la CGU

Editorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral și fără preaviz aceste CGU.

Prin urmare, Editorul invită Utilizatorii să consulte cu regularitate aceste CGU pentru a fi la curent cu toate modificările efectuate.

9. Legea aplicabilă și jurisdicția

Prezentele CGU sunt guvernate de legea în vigoare.

În cazul unui litigiu între Utilizator și Editor care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, litigiul va fi adus în fața instanțelor competente de pe raza Municipiului București (România).