În conformitate cu cerințele legii AGEC, care urmărește promovarea economiei circulare pentru protejarea mediului prin limitarea producției de deșeuri, această secțiune prezintă informații referitoare la utilizarea materialelor reciclate și la posibilitatea reciclării ambalajelor acestora.

Pentru a găsi aceste informații, vă rugăm să faceți clic pe următorul link: Fișa produsului referitoare la calitățile și caracteristicile mediului